WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (2024)

Dołącz do nas

 • Dodaj uczelnię
 • Dodaj firmę
 • Pracuj w otouczelnie.pl
Opinie o uczelniach Poradnik kariery Rekrutacja na studia 2024

1

Terminy rekrutacji na studia Drzwi otwarte na uczelniach Terminy matury

Kalkulator ósmoklasisty Kalkulator maturalny Kalkulator procentów

1

Studia Kierunki studiów Uczelnie Matura Praktyki i staże Praca

Egzamin ósmoklasisty Licea Technika

Studia i uczelnie w Siedlcach Uniwersytet w Siedlcach

WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (3)

Opinie użytkownikówBardzo dobry5 / 5.00
 • Kierunki studiów
 • Studia podyplomowe
 • Opinie

Kierunki studiów Studia podyplomowe Opinie

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA⋮

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Absolwenci kierunkugospodarka przestrzennaposiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wiedzę przyrodniczą, ekonomiczną, społeczną i techniczną.

  Treści studiów (kształcenia) obejmują grupę treści podstawowych z zakresu matematyki, statystyki, ekonomii, geografii ekonomicznej, rysunku technicznego i planistycznego, socjologii, historii urbanistyki, prawoznawstwa, grafiki inżynierskiej, fizyki.

  Nabywają umiejętności w zakresie podstaw gospodarki przestrzennej, przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania przestrzenią, prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ekonomiki miast i regionów, planowania przestrzennego, planowania infrastruktury technicznej, gospodarki nieruchom*ościami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO⋮

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów rolnictwo

  Absolwent posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Ma gruntowną wiedzę z zakresu technologii produkcji rolniczej, szczególnie roślinnej, związaną z gospodarowaniem na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. Posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, także z działami ogrodnictwa i produkcji zwierzęcej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI⋮

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów zarządzanie i produkcja żywności

  Absolwent kierunku zarządzanie i produkcja żywności jest specjalistą przygotowanym do łączenia wiedzy i umiejętności menadżerskich z wiedzą i umiejętnościami związanymi z produkcją surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich przechowalnictwem i dystrybucją.

  Posiada interdyscyplinarną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w całym procesie wytwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zasad przechowywania żywności i systemów gwarantujących jej jakość i bezpieczeństwo.

  Absolwent kierunku zarządzanie i produkcja żywności I stopnia posiada praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w charakterze menedżera, w tym do zajmowania stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przechowalnictwem surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, laboratoriach i instytucjach kontrolnych oraz placówkach upowszechniających wiedzę. Absolwent jest również przygotowany do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i produkcja żywności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZOOPSYCHOLOGIA Z ANIMALOTERAPIĄ⋮

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Absolwent ukończy studia z tytułem zawodowym inżyniera. Zdobędzie wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy ze zwierzętami. Uzyska wiedzę dotyczącą behawioru różnych gatunków zwierząt, ich obsługi oraz zasad profesjonalnej pielęgnacji.

  Uzyska wiedzę na temat przeprowadzania szkoleń zwierząt amatorskich w zakresie wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia codziennego, a także wspomagających terapię osób o różnym spektrum niepełnosprawności. Nabędzie umiejętności dostosowywania swoich działań w ramach funkcjonowania, jako zoopsycholog oraz kontrolowania efektywności procesu terapii z udziałem zwierząt.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zoopsychologia z animaloterapią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZOOTECHNIKA⋮

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Siedlcach - Uniwersytet w Siedlcach- kierunek studiów zootechnika

  Kierunekzootechnikaposiada długoletnią tradycję kształcenia i prowadzenia działalności naukowej w tym obszarze; dysponuje doskonałą kadrą nauczycieli akademickich, w tym profesorów, których osiągnięcia naukowe znane są i cenione w skali ogólnopolskiej; absolwenci kierunku zajmują eksponowane stanowiska w szeregu firmach krajowych i zagranicznych, są właścicielami wzorcowych gospodarstw rolnych.

  Oferta dydaktyczna na kierunku zootechnika na Uniwersytecie w Siedlcach jest bardzo bogata i dostosowana do oczekiwań studentów. Umożliwia zdobycie pełnego wykształcenia na poziomie wyższym tj. od inżyniera, aż po stopień doktora nauk w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

  Absolwent zdobędzie gruntowną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, ochrony zwierząt i środowiska, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, profesjonalnego prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, prowadzenia i zarządzania gospodarstwami rolnymi, organizowania procesów produkcyjnych i wyboru optymalnych gałęzi produkcji rolniczej oraz kierowania zespołami ludzkimi.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji zniniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Siedlcach.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty wrozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące imogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian ipomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

Natalia WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (16) odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny jest nowoczesną uczelnią, która kładzie nacisk na zdobywanie umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków zawodowych. To miejsce dla osób kreatywnych, pomysłowych i ciekawych świata i ludzi.

Karolina WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (17) odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym mają wymiar praktyczny, konkretny, nastawiony na rozwijanie umiejętności. To największy, ale nie jedyny atut tej uczelni.

Konrad WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (18) odpowiedz

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym nastawione są głównie na zdobywanie konkretnych umiejętności praktycznych. To bardzo ważne, ponieważ dzisiaj na rynku pracy najbardziej liczą się właśnie umiejętności oraz zdolność prawidłowego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Dawid WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (19) odpowiedz

Warto studiować na UPH. To uczelnia nowoczesna, która daje mnóstwo możliwości i może konkurować z największymi.

Justyna WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (20) odpowiedz

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia bardzo przyjazna, z bardzo dobrą atmosferą. Nauka sprawia przyjemność, chociaż jest jej bardzo dużo i naprawdę trzeba włożyć sporo wysiłku, aby zaliczać kolejne egzaminy. Ale polecam. To świetna uczelnia.

Wasze opinie(5)

WYDZIAŁ NAUK ROLNICZYCH UWS Siedlce | kierunki studiów - wymagania i rekrutacja oraz opinie (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6351

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.